Bł. Emilia Bicchieri, dziewica 

4 maja 


Emilia Bicchieri urodziła się w Vercelli, we Włoszech, w 1238 roku. W dziewiętnastym roku życia złożyła profesję w klasztorze ufundowanym przez swojego ojca. Była wielokrotnie przeoryszą. Wyróżniała się pokorą wśród sióstr, z największą radością spełniała wszelkie posługi domowe. Mocno przylgnęła do Boga, wdzięczna za otrzymane łaski. Szczególnie czciła Mękę Zbawiciela, który ją wezwał do siebie 3 maja 1314 roku, w uroczystość Znalezienia Krzyża Świętego. Papież Klemens XIV zatwierdził jej kult 19 lipca 1769 roku. 
Bł. Albert z Bergamo, ojciec rodziny 

7 maja 


Albert urodził się w Villa d`Ognia, we Włoszech, około 1214 roku. Gdy został bezdzietnym wdowcem, porzucił majątek ojca i udał się do Kremony. Żył tam ubogo, opierając się heretykom. Pragnąc naśladować ducha pokuty i miłosierdzia niedawno kanonizowanego św. Dominika, w 1260 roku został dominikańskim tercjarzem. Opiekował się ubogimi pielgrzymami i chorymi. Zmarł 7 maja 1279 roku. Kult błogosławionego, sięgający niepamiętnych czasów, został zatwierdzony przez papieża Benedykta XIV 9 maja 1748 roku. 
Św. Antonin z Florencji, biskup 

10 maja 


Antonin Pierozzi urodził się w 1389 roku we Florencji. Do dominikanów wstąpił w 1405 roku. Prowadził surowe życie, odznaczał się roztropnością i wiedzą. Był przeorem i reformatorem życia zakonnego w Kortonie, Fiesole, Neapolu i w Rzymie. W latach 1436-1444 był przeorem klasztoru św. Marka we Florencji, zbudowanego przez Medyceuszy. Klasztor ten był ośrodkiem studiów humanistycznych, z pierwszą w Europie publiczną biblioteką, a Fra Angelico ozdabiał go freskami. Uczestniczył w Soborze Florenckim. W uznaniu jego mądrości, która zjednała mu przydomek "Antonina Doradcy", papież Eugeniusz IV mianował go arcybiskupem Florencji w 1446 roku. Był prekursorem dzisiejszej opieki społecznej (założył stowarzyszenie "Dobroczyńców św. Marcina"), surowym, lecz umiarkowanym reformatorem duchowieństwa, gorliwym pasterzem, katechetą, a zwłaszcza kaznodzieją. Zmarł 2 maja 1459 roku. Papież Hadrian VI kanonizował go 31 maja 1523 roku. 
Bł. Joanna z Portugalii, dziewica 

12 maja 


Joanna, córka Alfonsa V, króla Portugalii, urodziła się w 1452 roku. Niekiedy zastępowała ojca w kierowaniu sprawami państwowymi. Zachęcała go do pobożności i miłosierdzia. Przezwyciężywszy opór rodziców, 4 sierpnia 1472 roku wstąpiła do klasztoru św. Dominika w Aveiro. Tam zmarła 12 maja 1490 roku, oddając swoje pokorne życie za nawrócenie grzeszników i wyzwolenie chrześcijan z niewoli w Afryce Północnej. Papież Innocenty XII zatwierdził jej kult 31 grudnia 1692 roku. 
Bł. Imelda Lambertini, dziewica 

13 maja 


Imelda Lambertini urodziła się w szlacheckiej rodzinie w Bolonii około 1320 roku. Jako dziecko została oddana do dominikańskiego klasztoru klauzurowego w Valdipietra, niedaleko Bolonii. Zmarła 12 maja 1333 roku po cudownym przyjęciu Komunii św. Jej kult zatwierdził papież Leon XII 20 grudnia 1826 roku. Święty Pius X ogłosił ją patronką dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. 
Bł. Idzi z Vaozela, kapłan 

15 maja 


Idzi urodził się około 1190 roku na zamku w Vaozela, w Portugalii. Studiował medycynę, a później wykładał ją w Paryżu. Dzięki cudownej interwencji Matki Bożej zerwał z niemoralnym życiem i około 1224 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Przyjaźnił się z Jordanem z Saksonii. Po powrocie do ojczyzny swoim żarliwym kaznodziejstwem i przykładem wprowadził wielu ludzi na drogę zbawienia. W latach 1233-1245 był prowincjałem Hiszpanii. Zmarł 14 maja 1265 roku. Papież Benedykt XIV zatwierdził jego kult 9 maja 1748 roku. 
Bł. Andrzej Abellon, kapłan 

15 maja 


Andrzej Abellon urodził się w Saint-Maximin, we Francji w 1375 roku i tam przyjął habit w klasztorze św. Marii Magdaleny. Wykładał teologię w Montpellier, Paryżu i Awinionie, przede wszystkim jednak pracował jako kaznodzieja w Prowansji. W klasztorach, w których był przełożonym, odnowił życie zakonne. Zmarł 15 maja 1450 roku. Papież Leon XIII zatwierdził jego kult 19 sierpnia 1902 roku. 
Bł. Franciszek Coll Guitart, kapłan 

19 maja 


Franciszek Coll Guitart urodził się w Katalonii w 1812 roku. W 1830 roku przyjął w Geronie habit zakonny i tam złożył śluby wieczyste. Gdy w 1835 roku klasztory uległy kasacie, prowadził ubogie życie poza klasztorem, wierny duchowości dominikańskiej. W 1836 roku otrzymał święcenia kapłańskie i pracował w parafii. Później z wielką gorliwością apostolską oddał się wędrownemu kaznodziejstwu. Opiekował się tercjarzami dominikańskimi. W trosce o wychowanie młodzieży założył Zgromadzenie Sióstr Dominikanek od Zwiastowania. Zmarł 2 kwietnia 1875 roku. Papież Jan Paweł II zaliczył go do grona błogosławionych 29 kwietnia 1979 roku. 
Bł. Jacek Maria Cormier, kapłan 

21 maja 


Jacek Maria Cormier urodził się 8 grudnia 1832 roku w Orleanie, we Francji. W 1855 roku jako kleryk seminarium duchownego został przyjęty do Trzeciego Zakonu św. Dominika, a w 1856 roku, zaraz po otrzymaniu święceń kapłańskich, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Profesję wieczystą złożył w Rzymie w 1859 roku. W 1904 roku został wybrany generałem Zakonu. W czasie swojej kadencji odnowił prowincje w Czechach, na Sycylii, w Kolumbii i w Aragonii oraz założył nowe: w Kanadzie i Kaliforni. Wznowił też działalność klasztoru w Prouilhe, założonego przez św. Dominika. W 1908 roku przekształcił Kolegium "Angelicum" w Międzynarodowy Instytut Papieski z wydziałem filozofii, teologii i prawa kanonicznego. Zmarł w Rzymie 17 grudnia 1916 roku. Beatyfikował go papież Jan Paweł II 20 listopada 1994 roku. 
Bł. Kolumba z Rieti, dziewica 

21 maja 


Angiolella Guadagnoli urodziła się 2 lutego 1467 roku w Rieti, we Włoszech. Już jako młoda dziewczyna nosiła włosiennicę, aby głębiej uczcić Mękę Chrystusa. Przyjęła Habit tercjarek dominikańskich i, idąc za przykładem św. Katarzyny ze Sieny, wspomagała ubogich oraz nawiedzała chorych i umierających, a także więźniów i skazanych na śmierć. Następnie udała się do Perugii i tam założyła klasztor sióstr dominikanek. Tak pracowała nad pojednaniem zwaśnionych ugrupowań w mieście, że nazwano ją "gołąbką pokoju". Zmarła 20 maja 1501 roku. Papież Urban VII zatwierdził jej kult 25 lutego 1627 roku. 
Bł. Andrzej Franchi, biskup 

27 maja 


Andrzej Franchi urodził się w Pistoi, we Włoszech, w 1335 roku. Pochodził ze szlacheckiego rodu. Jako czternastoletni chłopiec wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego we Florencji. Wielokrotnie wybierano go na przeora w różnych konwentach. W 1382 roku został biskupem Pistoi. Był niestrudzonym orędownikiem pokoju i czujnym pasterzem. Wędrowców i pielgrzymów zapraszał do swojego stołu, usługiwał im i obmywał stopy. Troszczył się również o rozwój nauki. Po osiemnastu latach opuścił urząd pasterski i wrócił do klasztoru, gdzie żył skromnie i świątobliwie. Zmarł 26 maja 1401 roku. Papież Benedykt XV zatwierdził jego kult 23 listopada 1921 roku. 
Bł. Maria Bartłomieja Bagnesi, dziewica 

28 maja 


Maria Bartłomieja Bagnesi urodziła się 15 sierpnia 1514 roku we Florencji. Tam też w 1547 roku przyjęła habit tercjarek dominikańskich. Przez 45 lat chorowała, przykuta do łoża. Cierpienia znosiła z niezwykłym męstwem, pocieszając i budując licznie ją odwiedzających przykładem wiary i poddania się woli Bożej. Zmarła 28 maja 1577 roku. Papież Pius VII zatwierdził jej kult 11 lipca 1804 roku. 
Bł. Wilhelm Arnaud i towarzysze, męczennicy 

29 maja 


Wilhelm Arnaud był jednym z pierwszych braci, którym powierzono urząd inkwizytora w diecezji tuluskiej. W pobliżu Tuluzy został podstępnie porwany wraz z dwoma dominikanami, Bernardem z Rochefort, kapłanem, i Garcią z Aure, bratem zakonnym, a także z innymi towarzyszami. W noc Wniebowstąpienia Pańskiego, 29 maja 1242 roku, ponieśli oni wszyscy śmierć męczeńską, śpiewając "Te Deum". Papież Pius IX zatwierdził ich kult 6 września 1866 roku. 
Bł. Jakub Salomoni, kapłan 

30 maja 


Jakub Salomoni urodził się w 1231 roku w szlacheckiej rodzinie weneckiej. Po śmierci ojca i wstąpieniu matki do klasztoru cysterek, siedemnastoletni Jakub rozdał swój majątek ubogim i wstąpił do dominikanów. Przez 45 lat przebywał w klasztorze w Forli, gdzie z powodu szczególnej pokory i miłości zasłużył sobie na miano "ojca ubogich". Zmarł 31 maja 1314 roku. Papież Grzegorz XV zezwolił na jego kult 22 września 1621 roku. 
          Styczeń   Luty   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec Sierpień   Wrzesień   Październik    Listopad     Grudzień